Termeni si Conditii

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental Hidratat, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dvs. în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta

Hidratat este denumirea comercială al Euro Total Care S.R.L. , persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în str. Erou Iancu Nicolae nr. 82B, Et. 3, Ap. 14 , Oras Voluntari, Ilfov, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J23/893/2011, cod unic de înregistrare fiscală RO18521389 (în continuare “Hidratat” sau “noi“). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

Întrucât suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dvs., precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajăm să contactați Responsabilul Hidratat cu protecția datelor prin intermediul formularului de contact sau prin poștă sau curier la adresa str. Erou Iancu Nicolae nr. 82B, Et. 3, Ap. 14 , Oras Voluntari, Ilfov – cu mentiuneaîn atenția Responsabilului Hidratat cu protecția datelor.

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dvs., astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 1. Când vă creați un cont Hidratat, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
 2. În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platforma Hidratat aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, număr telefon fix, data nașterii, adrese de livrare;
 3. Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon

 Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

Scopul Prelucrării

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. In scopul prestarii serviciilor Hidratat în beneficiul dvs.Acest scop general poate include, după caz, următoarele:
  • Crearea și administrarea contului în cadrul platformei Hidratat;
  • Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
  • Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
  • Returnarea produselor conform prevederilor legale;
  • Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
  • Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Hidratat
 2. În vederea indeplinirii obligațiilor legale
  Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Hidratat și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.
 3. În scopul urmăririi intereselor legitime
  Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

   

  • Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei Hidratat față de atacuri cibernetice:
  • Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;
  • Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

 

Temeiul juridic al prelucrării

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dvs. pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:

 1. contractul de furnizare sau prestări servicii la care dvs. sunteți parte sau cererea dvs. înainte de încheierea unui contract;
 2. îndeplinirea unei obligatii legale;
 3. interesul legitim al Societății pentru a ne permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege în favoarea noastră, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale sau care prejudiciază Oenartis.

 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont în platforma Hidratat. Puteți să ne solicitați oricând stergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

În ce țări transferăm datele dvs. cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe teritoriul României.

 

Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal

Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.

Transmisia datelor dvs. cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și le stocăm pe servere securizate, asigurând în același timp redundanța datelor.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi MobilPay. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Care sunt Drepturile dvs. privind protecția datelor personale

Începănd cu data de 25 Mai 2018, Regulamentul UE 2016/679 a revizuit și a extins sfera drepturilor persoanelor fizice cu privire la datelor lor cu caracter personal.

Regăsiți mai jos o detaliere a acestor drepturi, pentru o înțelegere mai bună a conținutului juridic al acestora:

 1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele și caracteristicile prelucrării acestora în relația  dvs. cu Hidratat;
 2. Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea Hidratat, fără întărzieri nejustificate, rectificarea/completarea datelor cu caracter personale inexacte care vă privesc;
 3. Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la ștergerea datelor din evidențele Hidratat,  în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat a
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: constă în posibilitatea de a solicita Hidratat transmiterea datelor persoanle furnizate de dvs. într-un format structurat utilizat în mod curent; transmirea datelor se poate face direct către un alt operator doar acolo unde operațiunea este posibilă din punct de vedere tehnic;
 6. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment , din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția în care există dispoziții legale contrare;
 7. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea dvs. de a face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice care să privească persoana vizată sau care să o afecteze într-o măsură semnificativă.
 8. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

 

Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferentă contului Hidratat. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.

 

Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună.

 • Reamintim faptul că puteți contacta în orice moment Responsabilul Hidratat cu protecția datelor prin transmiterea solicitării dvs prin oricare dintre următoarele modalități:

– prin intermediul formularului de contact sau email: [email protected]

– prin poștă sau curier la adresa: str. Erou Iancu Nicolae nr. 82B, Et. 3, Ap. 14 , Oras Voluntari, Ilfov – cu mențiunea în atenția Responsabilului Hidratat cu protecția datelor.

Această politică se referă la cookie-urile și paginile web operate de Euro Total Care S.R.L cu sediul în str. Erou Iancu Nicolae nr. 82B, Et. 3, Ap. 14 , Oras Voluntari, Ilfov cu scopul de informa utilizatorul despre plasare, utilizarea şi administrarea cookie-urilor utilizate de site-ul Hidratat.ro. Continuarea navigării implică acceptarea lor.

LIVRARE, POLITICA DE RETUR SI RENUNTARE

Livrare

Vanzatorul se obliga sa expedieze Bunurile si Serviciile in sistem de curierat door-to-door, la adresa specificata de client in comanda. Livrarea produselor se face in termen de 2-5 zile lucratoare pentru produsele care nu sunt in stoc la data comenzii si in 2 zile lucratorare daca produsele sunt in stoc.

 

Transport – Ambalare: In afara de cazul in care este agreat de Vanzator si Cumparator diferit, Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre societatea de curierat intern cu care Vanzatorul colaboreaza sau catre reprezentantul Cumparatorului.

Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor pe teritoriul Romaniei in locatiile unde poate livra Fan Courier.

 

Politica de retur

 1. Produsele pot fi returnate daca se face dovada ca acestea au ajuns deteriorate sau nu sunt ceea ce clientul a confirmat ca si comanda.
 2. In cazul in care au fost achizitionate mai multe produse de acelasi fel, nu se poate returna decat un singur produs desigilat, restul cantitatii este acceptata doar daca produsele sunt sigilate.
 3. Produsele returnate trebuie să fie insotite de certificatul de garantie in original si copie a facturii de achizitie.
 4. In cazul tranzactiilor online cu cardul (conform reglementarilor MasterCard si Visa) sumele vor fi returnate in cardul initial de unde s-au primit banii.

Produsele pot fi returnate in perioada prevazuta de lege si in conditiile prevazute de aceasta..

In cazul returului prin curier, costurile de transport sunt suportate de catre cumparator si vor fi scazute din valoarea ce trebuie returnata cumparatorului.

In cazul retururilor ale caror cauze nu se incadreaza in cauzele specificate la punctul 1, nu se va efectua stornarea valorii transportului marfurilor.

De retinut:

In cazurile in care produsele returnate prezinta ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzura, zgarieturi, lovituri, accesorii lipsa, certificate de garantie lipsa, ne rezervam dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o suma din valoarea produsului, suma ce va fi comunicata dupa evaluarea prejudiciilor aduse.

De asemenea, ne rezervam dreptul de a refuza acceptarea returului in situatia unor abuzuri (returnari repetate).

Daca returul a fost refuzat pentru unul dintre motivele enumerate mai sus sau daca clientul a expediat produsul fara a obtine in prealabil numar de retur sau a expediat produsul prin alt serviciu de curierat decat cel agreat, costul transportului inapoi catre cumparator se va face pe cheltuiala acestuia.

NOTA:

Produsele trebuie returnate in starea in care au fost primite, in ambalajul original si insotite de toate accesoriile si documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea intr-o stare de nevandabilitate duce la refuzarea returului.

Legislatie in vigoare:

Conform legislatiei in vigoare, renuntarea la cumparare este aplicabila doar clientilor persoane fizice.

Astfel, consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 14 zile lucratoare de la primirea produsului sau in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

Renuntarea la cumparare in termen de 14 zile se poate aplica doar pentru produsele livrate prin curier.

Produsul returnat trebuie sa fie in aceeasi stare in care a fost livrat (in ambalajul original cu toate accesoriile, cu etichetele intacte si documentele care l-au insotit).

In cazul in care clientul doreste sa returneze personal produsul acest lucru este posbil la adresa de retur: Bucuresti, strada Radu Boiangiu nr 28.

Cheltuielile de returnare vor fi suportate de client iar rambursarea contravalorii produsului se va face in cel mult 30 de zile de la retur.

Daca produsul este returnat intr-o stare in care nu mai poate fi vandut ca si nou, ne rezervam dreptul de a solicita o taxa pentru readucerea in stadiul initial (daca este posibil) sau pentru a acoperi diferenta de pret rezultata din vanzarea produsului ca second-hand sau, la optiunea clientului, ii vom reexpedia produsul, pe cheltuiala acestuia.

Acesta clauza se aplica conf. O.G. 130/2000, in cazul achizitionarii de produse din acest site folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicandu-se definitiile cuprinse in O.G. 130/2000 art. 2 lit.e.

Politica de garantie

Toate produsele comercializate, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte. Fiecare produs va fi insotit de certificatul de garantie al producatorului.
Lipsa certificatului de garantie al produsului trebuie semnalata in maxim 48 ore de la receptia marfii pe adresa de e-mail [email protected]. Orice sesizare ulterioara nu va fi luata in considerare.

Garantie comerciala
Garantia comerciala este conform certificatului de garantie emis de catre producator, in functie de categoria de produs si reprezinta perioada in care consumatorul beneficiaza de reparatii gratuite din partea vanzatorului/producatorului.

Garantia de conformitate
Toate produsele beneficiaza, prin lege, de garantia de conformitate care reprezinta perioada legala de 2 ani in care consumatorului i se aduce produsul la conformitate in mod gratuit. Conformitatea se refera la caracteristicile produsului oferite consumatorului prin publicitatea aferenta facuta de vanzator/producator.
In cadrul termenului de garantie de conformitate producatorul repara, inlocuieste sau restituie contravaloarea produsului, conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 449/2003.
Perioada de timp stabilita de remediere a reparatiei nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzatorului lipsa de conformitate a produsului.
Conform O.G. nr. 21/1992 vanzatorul este obligat sa-i furnizeze consumatorului: certificat de garantie (doar pentru produsele de folosinta indelungata), manual de instructiuni/utilizare.
Pentru orice solicitare a garantiei pentru produsele comercializate de EURO TOTAL CARE S.R.L. va rugam sa ne contactati pe adresa de e-mail [email protected].

Politica cookie

Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fişier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) şi este complet “pasiv” (nu conţine programe software, viruşi sau spyware şi nu poate accesa informaţiile de pe echipamentul utilizatorului).

 

De ce sunt importante cookie-urile pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcţionării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experienţe de navigare prietenoase şi adaptată preferinţelor şi intereselor fiecărui utilizator. Aceste fişiere fac posibilă recunoaşterea terminalului utilizatorului şi prezentarea conţinutului într-un mod relevant, adaptat preferinţelor utilizatorului, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ne ajută să înţelegem cum un utilizator beneficiază de paginile noastre web. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experienţă plăcută de navigare şi susţin eforturile Hidratat.ro pentru a oferi servicii utilizatorilor.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veţi mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ţine cont de preferinţele şi interesele dvs, evidenţiate prin comportamentul de navigare.


De ce se utilizează cookie?

Cookie pot fi folosite în diferite scopuri.

În primul rând, pot fi necesare cookie pentru a asigura funcţionarea corectă a site-ului web. De exemplu, fără cookie, poate fi dificil ca site-ul web să reţină că te-ai conectat sau ce produse ai adăugat în coşul de cumpărături. Acestea sunt denumite cookie obligatorii.

Cookie-urile pot fi folosite pentru a analiza cum este folosit un site web, pentru a contoriza numărul de vizitatori şi pentru a afla cum poate fi îmbunătăţit site-ul web. Nu asociem statisticile de utilizare a site-ului web şi alte rapoarte cu persoane individuale. Aceste cookie sunt denumite cookie analitice.

În al treilea rând, se folosesc cookie pentru reţele de socializare pentru a permite integrarea reţelelor de socializare pe site-ul web şi a-ţi da posibilitatea să apreciezi sau să distribui imediat o pagină sau un produs pe serviciul de socializare preferat.

Un al patrulea motiv important pentru care se folosesc cookie este pentru a permite publicitatea online, care poate fi personalizată pentru a afişa reclame mai relevante şi mai interesante pentru tine, atât pe site-urile web, cât şi în afara acestora. Acest lucru se realizeaza prin cookie de publicitate (direcţionate).

 

Cum foloseste site-ul nostru cookie-urile?

Hidratat.ro utilizează următoarele tipuri de cookie:

 • Cookie prin care utilizatorul a fost de accord și a vizualizat cu “Termeni și conditiile” Hidratat.ro.
 • Cookie de la mailchimp – aceste cooki-uri sunt utilizate pentru a crește performanța si funcționalitățile site-ului.
 • Cookie de autentificare – când vă înregistraţi ori vă autentificaţi pe acest website, se generează un cookie care ne anunţă dacă sunteţi înregistrat sau nu. Server-ul nostru utilizează aceste cookie-uri pentru a identifica contul cu care sunteţi înregistrat şi dacă aveţi permisiunile necesare pentru un anumit serviciu ori pentru accesul la anumite secţiuni ale website-ului.

 

Cum poţi gestiona sau dezactiva cookie din browser

Te rugăm să ţii cont că, în prezent, Hidratat.ro nu recurge la o soluţie tehnică care să ne permită să răspundem la semnalele browserului tău de a „Nu monitoriza”. Poţi să îţi gestionezi oricând setările pentru cookie din setările browserului. Dacă dezactivezi toate cookie-urile (noastre) din setările browserului, este posibil ca anumite secţiuni sau funcţii ale site-ului noastru web să nu funcţioneze, deoarece browserul ne poate împiedica să setăm cookie necesare pentru funcţionarea site-ului. Prin urmare, îţi recomandăm să nu să dezactivezi toate cookie-urile din browserul web.

În lista de mai jos poţi găsi mai multe informaţii despre cum să dezactivezi cookie sau cum să gestionezi setările cookie-urilor pentru principalele browsere utilizate: